Има за цел да достигне отдалечени общини в България, предоставяйки безплатна превенция на здравето. АДРА използва доброволци от съответните населени места, като ги включва в акциите по измерванията, които извършва в преоборудваната в мобилен кабинет линейка.

Населението получава реална представа за здавословното си състояние и бива консултирано и насочвано за по-нататъшно лечение от лекар специалист. В организираните здравни експо се изследват костна плътност, кръвна захар, пулсоксиметрия, кръвно налягане, спирометрия, ЕКГ и други.