АДРА България оценява щедро твоята благотворителност!

 Ако желаеш да дариш за специален проект, назови името  му в основанието за превода.

  • ullash borah 605039 unsplash copy

Информация за банковата сметка

Фондация АДРА България/ ADRA Bulgaria Foundation

Райфайзенбанк, София България

  1. IBAN in BGN: BG21RZBB91551060357328
  2. IBAN in EUR: BG16RZBB91551460357385
  3. IBAN in USD: BG98RZBB91551160357316