Как започна всичко

АДРА България започва в резултат от съвместните усилия на местна група от доброволци от Църква на Адвентистите от Седмия Ден и глобалната инициатива на ADRA (Adventist Development and Relief Agency) International, за да служи и да се грижи за хората в нужда, да инвестира в техния потенциал чрез застъпничество, практика и обучение, подпомагане на семейства, повишаване на здравето, създаване на условия за препитания и реагиране на спешни случаи.

  • Picture 330

АДРА България открива свой клон и е регистрирана през 1992г в София като независима хуманитарна организация с нестопанска цел. Тя е българско юридическо лице, което приема ценностите и целите на ADRA International – създадено като SAWS през 1956г., предоставящо облекчение в световен мащаб. През 1984г. SAWS става ADRA, и допълнително се съсредоточава върху предоставянето на хуманитарна помощ и за разработване на проекти.

Нашата мисия

Мисията на АДРА е да търси, идентифицира и реализира социална подкрепа при несправедливост и лишаване в развиващи се страни като България. Работата на АДРА България е да подобри качеството на живот на хората в нужда. АДРА инвестира в потенциала на тези хора, чрез инициативи за развитие на общността като: хранителна сигурност, икономическо развитие, превантивни грижи за здраве и основно образование.

Нашата визия

АДРА е професионална, учеща се и ефикасна мрежа, която държи на цялостта и прозрачността. АДРА преминава границите и застава зад хората в риск, съмняващи се в способностите си, хора с трайни увреждания, претърпели промени в живота и обществото.

 

 

АДРА България следва модела на развитие от ADRA International и след първите и години на предимно предоставяне на хуманитарна помощ като спешна реакция, тя се измества към осигуряване на образователни възможности и маргинализирани групи, социални активности и работа в общността.