Total Member Involvement

Total Member Involvement

Има за цел да достигне отдалечени общини в България, предоставяйки безплатна превенция на здравето. АДРА използва доброволци от съответните населени места, като ги включва в акциите по измерванията, които извършва в преоборудваната в мобилен кабинет линейка. Населението получава реална представа за здавословното си състояние и бива консултирано и насочвано за по-нататъшно лечение от лекар специалист. В организираните здравни експо се изследват костна плътност, кръвна захар, пулсоксиметрия, кръвно налягане, спирометрия, ЕКГ и други. ...
Read More
Да построим къща заедно

Да построим къща заедно

Бедно семейство живее от шест години в порутен имот. АДРА има за цел да събере средства и да направи един малък дом за Гергана от Драгичево? От една година вървим по трудния път, но вече имаме осигурено място, изготвен проект и всички разрешителни за строеж. Ако се включиш като дарител и доброволец, ще реализираме този проект изгодно и по-скоро ще можем да помогнем на семейството на Гергана да живее спокойно е без риск. ...
Read More
Деца помагат на деца

Деца помагат на деца

Заражда се като идея в Германия, където деца подготвят пакети за деца в бедна Източна Европа, за да ги накарат и те да се усмихват, получавайки подарък за Коледа. Като част от АДРА Интернешънъл, АДРА България също е включена в този проект.   През 2017 година успяхме да зарадваме близо 6000 деца в бедни общини в България.   ...
Read More