В подкрепа на лекарите, борещи се с Covid-19

Предоставяне на психотерапия и рехабилитация на лекари пряко ангажирани в работа с пациенти, болни от Covid-19. Проследяване на техните страхове и професионално претоварване. Организиране на групова или индивидуална терапия с експерти по психотерапия и предоставяне на мануален релаксиращ масаж на лекарите на първа линия.

Да дадем здраве на ромите

Предоставяне на безплатна медицинска консултация и прегледи на костна плътност, ЕКГ, ехограф, измервания на кръвна захар, сатурация, кръвно налягане, ръст, тегло, измерване на дихателен обем и др. сред ромската общност. Анализ и обобщаване на резултатите.

„Bee4Thee“ (Пчела за теб)

Oбучение на 15 млади хора от уязвими групи за пчелари, създаването на нови пчелини с предостване на пълен пчеларски инвентар и по 12 кошера с пчелни семейства на участниците в проекта и промотирането на пчеларството сред местното население.

МлаДоС Велинград 2019

МлаДоС означава Младежко Доброволно Служене и събира предимно млади доброволци, които посвещават една седмица от своето лято, за да помогнат на хора, които са в затруднено положение.

Безплатни Медицински Прегледи

Адра България има за цел да достигне отдалечени населени места на територията на страната или малки Общини, предоставяйки безплатен скрининг на някои заболявания.