Медико – Социален център АДРА в град Пазарджик

Наименование на проектаМедико – Социален център АДРА в град Пазарджик“
Финансиращ орган – АДРА Интернешинъл
Стойност на проекта – $ 127 455
Срок за изпълнение – 01.05.2021 – 31.12.2021 г.
Бенефициент – Фондация „АДРА – България“
Териториален обхват – Пазарджик
Цел на проекта – осигуряване на превенция на социални значими заболявания, безплатни прегледи, стоматология, организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, развитие на социално предприемачество и др.
Основни дейности – Строителство и обзавеждане на Медико – Социален център АДРА в град Пазарджик.

В Център АДРА Пазарджик ще целим да осъществим няколко социални услуги съвместно с МТСП (Министерство на труда и социалната политика), безплатни медицински прегледи с МЗ (Министерство на здравеопазването), стоматологичен кабинет, помещения за социално предприемачество, различни психотренинги насочени към менталното здраве. Смелите ни планове са да успеем до началото на 2022 г. Може да се включите с подкрепа тук.

През юни 2022 година центърът е официално открит. Стартират и първите социални проект за безплатни медицински прегледи и дентални консултации и интервенции.