Върни усмивката на бедните

Около 150 бенефициенти ще получат безплатна стоматологична помощ в новооткрития Център за обществено обслужващи дейности в Пазарджик.

Криле за нашите деца

АДРА България с подкрепата на УНИЦЕФ, подпомага около 1100 деца на Украински бежанци.

Наводнения в Богдан, Каравелово и Слатина

АДРА България се включи със спешна реакция в наводнения край Карловско. Още на втория ден след наводнението, екипи на АДРА започнаха отводняване на мази и приземни помещения и почистване на наноси, пясък и отломки от страничните помещения в дворовете на засегнатите къщи.

Live No One Behind

АДРА и експерти консултираха и проведоха семинар за справяне с „бърн аут“ с лекари от КОВИД отделения. Проекта включваше физическа рехабилитация и психотерапетична групова работа с лекарите.

Проект БУЛА- Образователна подкрепа за деца на украински бежанци.

АДРА България достигна около 400 украински деца настанени в няколко хотела оклоло Варна. Заедно с над 30 специалисти и педагози от Украйна, предоставихме обучения по спорт, хореография, английски, изобразително изкуство, занаяти, танци и български език.

Проект ЕМ 22-030 Подкрепа на Украински бежанци.

ериторията на Република България хора търсещи международна защита. По всяко време на денонощието в тентата на АДРА се предлагаха топли напитки, топла супа, пакетирана храна, вода, санитарни и хигиенни материали.