Безплатни Медицински Прегледи

Адра България има за цел да достигне отдалечени населени места на територията на страната или малки Общини, предоставяйки безплатен скрининг на някои заболявания.

Деца помагат на деца

Идеята се заражда в Германия, където деца, заедно със своите семейства, се организират и подготвят малки Коледни пакети за бедни деца в други страни в Европа. АДРА България е партньор по този проект.

Да построим къща заедно

Бедно семейство живее от шест години в порутен имот. АДРА има за цел да събере средства и да направи един малък дом за Гергана от Драгичево.