Коя е АДРА?

АДРА (на английски: ADRA – Adventist Development and Relief Agency) е световна адвентна благотворителна организация за развитие и помощ. Чрез интернационална мрежа, АДРА доставя помощ и развитие на хора в повече от 130 страни – независимо от техния етнос, политическа принадлежност или религиозно вероизповедание. Чрез партньорство с кметства, организации и правителства, АДРА е способна да подобри качеството на живот на милиони с помощта на 9 въздействащи зони. Научи повече за нашето влияние.