Коя е АДРА - България?

Фондация „АДРА – България”е неправителствена организация за обществена полза, създадена през 1992 г. с цел осигуряване на индивидуално и общностно развитие и помощ при бедствия. Седалището на АДРА – България е в град София, но изпълнява активна дейност в цялата страна.

Фондация „АДРА – България” участва и в Българската Платформа за Международно Развитие /БПМР/ , която е мрежова структура на неправителствени организации, работещи в сферата на международното сътрудничество за развитие. В БПМР членуват 23 организации, работещи по теми свързани с образование за развитие, здравеопазване, проблеми на социалното включване, околна среда и устойчивост. От 2010 г. БПМР бе приета за член на CONCORD – европейска конфедерация от НПО за подпомагане и развитие, където членуват 18 международни мрежи и 25 национални асоциации в държавите членки на ЕС, представляващи повече от 1600 европейски неправителствени организации в европейските институции.

Фондацията е част от световна интернационална мрежа от адвентни благотворителни организации за развитие и помощ АДРА (на английски: ADRA – Adventist Development and Relief Agency). АДРА доставя помощ и развитие на хора в повече от 130 страни – независимо от техния етнос, политическа принадлежност или религиозно вероизповедание. Чрез партньорство с правителства, кметства и организации, АДРА е способна да подобри качеството на живот на милиони с помощта на 9 въздействащи зони. Научи повече за нашето влияние

Мисия и ценности

АДРА посочва като причина за своето съществуване сентенцията: „Да следваме примера на Христос като бъдем глас, като служим и партнираме на нуждаещите се“

Нашата мисия

АДРА - България, вдъхновява, дава възможност на хората да се стремят заедно да преодолеят бедността и несправедливостта, като инициира промяна за по – щастлив живот

Нашата визия

Пълноценно съществуване в справедлив и устойчив свят, в който хората могат да постигнат благополучие с добро здраве и да живеят в синхрон с физическата, психологическата и духовната си същност.

Нашите ценности
 • Справедливост
 • Ноетична свобода
 • Отговорност
 • Честност
 • Достоверност
 • Лоялност
 • Индивидуалност
 • Независимост
 • Юначество
 • Постоянство
 • Кураж
 • Умение
 • Любов
 • Алтруизъм
 • Да науча
 • Самоконтрол
 • Толерантност
 • Ангажираност
 • Убеждение
 • Любопитство
 • Дисциплина
 • Емпатия
 • Баланс
 • Уважение
 • Благодарност
 • Скромност
 • Смирение
 • Преодоляване
 • Жизненост
 • Търпение
 • Интегритет
 • Жертва
 • Съжителство
 • Кураж
 • Солидарност
 • Състрадание