АДРА България оценява щедро твоята благотворителност!

Ако желаеш да дариш за специален проект, назови името  му в основанието за превода.

Информация за банковата сметка:

Фондация АДРА България/ ADRA Bulgaria Foundation

Райфайзенбанк, София България

IBAN in BGN: BG21RZBB91551060357328

IBAN in EUR: BG16RZBB91551460357385

IBAN in USD: BG98RZBB91551160357316