Безплатни Медицински Прегледи

 Адра България има за цел да достигне отдалечени населени места на територията на страната или малки Общини, предоставяйки безплатен скрининг на някои заболявания. В организираните здравни експо се изследват: костна плътност, ехография на вътрешни органи, ЕКГ, дихателен обем на бели дробове, пулсоксиметрия, кръвно налягане, ниво на кръвна захар, тегло, ръст.

След този скрининг, посетителите получават представа за здравословното си състояние, консултират се и се насочват  към личния си лекар или специализирани лекари. Изследванията завършват със специализирана лектория по превенция на социалнозначими заболявания.