Ремонт в дом за възрастни с умствена изостаналост в село Славовица

Наименование на проектаРемонт в дом за възрастни с умствена изостаналост в село Славовица“
Финансиращ орган – Програма МлаДоС
Срок за изпълнение – 1 седмица
Бенефициент – Фондация „АДРА – България“
Териториален обхват – област Пазарджик
Цел на проекта – подобряване на условията на живот на хора настанени в дом за възрастни с умствена изостаналост в село Славовица, община Септември.
Основни дейности – ремонтни дейности във вътрешния интериор на Дом за възрастни с умствена изостаналост в село Славовица.