Ремонт в дом за възрастни с умствена изостаналост в село Славовица

Новата инициатива на Адра България съвместно с програма МлаДоС има за цел да обнови и подобри условията в които живеят потребителите на дома за възрастни с умствена изостаналост в село Славовица. По време на проекта се предвижда ремонт на коридорите на дома.