„Bee4Thee“ (Пчела за теб)

Проектът „Bee4Thee“ (Пчела за теб) на благотворителната организация АДРА-България бе представен днес. Идеята е да се помогне на хора, които са трайно безработни. 15 млади семейства ще усвояват тънкостите на пчеларския занаят.

Проектът е социален, а целта е да се подкрепят хора, които са останали извън пазара на труда, така че те да се ориентират в професията и на даден етап да издържат своите семейства. Ще подпомогнем хора до 40-годишна възраст, надяваме се да има дългосрочност и устойчивост на този проект.

Кандидатите са от шест видински общини и са подбрани с помощта на местната дирекция „Социално подпомагане“ и на пчеларско дружество „Димитър Балев“. Те ще преминат обучение в около 40 работни часа, след което ще получат безвъзмездно по 12 кошера с пчелни семейства, центрофуга и друг пчелен инвентар. В края на обучението бенефициентите ще получат сертификат, който ще им даде възможност да кандидатстват за финансиране към Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът стартира на 28.11.2019

Адра стартира този проект и дари на 15 семейства по 12 кошера, нова центрофуга за всеки, пчеларски инвентар, а през месец юни и пчелни отводки. Всеки бенефициент е посочен от дирекцията по социално подпомагане и ще бъде подкрепен от пчелари с опит от пчеларско дружество Димитър Балев. Сега бъдещите пчелари се обучават от лектори, провеждайки теоритични занимания. Предстои един месец практически тренинг.

Скоро този проект ще приключи, но ние ще го превърнем в програма за социално предприемачество. Ще направим АДРА бранд на нашия мед – меда от Северозапада. Закупили сме хомогенизатор, затопляща камера, амбалаж. Съвсем скоро ще ви предложим най-вкусния натурален пчелен мед идващ от един много успешен социален проект в област Видин. В Европа се говори отскоро за проекти свързани със Социално предприемачество. Това е инициатива, която предоставя на уязвими хора да върнат достойния си начин на живот чрез собствения си труд и собствената си продукция. Това е красивото в тази работа.