„Bee4Thee“ (Пчела за теб)

Проектът „Bee4Thee“ (Пчела за теб) на благотворителната организация АДРА-България бе представен днес. Идеята е да се помогне на хора, които са трайно безработни. 15 млади семейства ще усвояват тънкостите на пчеларския занаят.

Проектът е социален, а целта е да се подкрепят хора, които са останали извън пазара на труда, така че те да се ориентират в професията и на даден етап да издържат своите семейства. Ще подпомогнем хора до 40-годишна възраст, надяваме се да има дългосрочност и устойчивост на този проект.

Кандидатите са от шест видински общини и са подбрани с помощта на местната дирекция „Социално подпомагане“ и на пчеларско дружество „Димитър Балев“. Те ще преминат обучение в около 40 работни часа, след което ще получат безвъзмездно по 12 кошера с пчелни семейства, центрофуга и друг пчелен инвентар. В края на обучението бенефициентите ще получат сертификат, който ще им даде възможност да кандидатстват за финансиране към Държавен фонд „Земеделие“.

Проектът стартира на 28.11.2019

Адра стартира този проект и дари на 15 семейства по 12 кошера, нова центрофуга за всеки, пчеларски инвентар, а през месец юни и пчелни отводки. Всеки бенефициент е посочен от дирекцията по социално подпомагане и ще бъде подкрепен от пчелари с опит от пчеларско дружество Димитър Балев. Сега бъдещите пчелари се обучават от лектори, провеждайки теоритични занимания. Предстои един месец практически тренинг.